Právní poradna Legallis

poskytuje právní poradenství v rámci všech odvětví práva České a Slovenské republiky.

Vaše dotazy prostřednictvím PRÁVNÍ PORADNY LEGALLIS zodpoví

JUDr. Ivana Žilinčíková, advokátka zaměřená na generální praxi, s mnohaletými praktickými zkušenostmi, působící v Praze přes 10 let, pro kterou je právo nejenom profesí ale také zálibou a pomoc klientům jejím životním cílem.

Tel. +420 777 193 919
Email: ivana.zilincikova@legallis.cz

Mgr. Vladimír Kňazovický, advokátní koncipient zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 45293 odborník zaměřený na korporátní právo, stavební právo a právo nemovitostí.

Tel. +420 777 076 169
Email: vladimir.knazovicky@legallis.cz

Provozovatelem PRÁVNÍ PORADNY LEGALLIS je

JUDr. Ivana Žilinčíková, advokát
Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 17761
Sídlo U mlýnského kanálu 696/2, 186 00 Praha 8

IČ 06450041
Bankovní spojení číslo účtu 1504432003/2700 vedený u UniCredit Bank, a.s.

Email: info@legallis.cz