Právní poradna Legallis

poskytuje právní poradenství v rámci všech odvětví práva České a Slovenské republiky.

Vaše dotazy prostřednictvím PRÁVNÍ PORADNY LEGALLIS zodpoví

JUDr. Ivana Žilinčíková, advokátka zaměřená na generální praxi, s mnohaletými praktickými zkušenostmi, působící v Praze přes 10 let, pro kterou je právo nejenom profesí ale také zálibou a pomoc klientům jejím životním cílem.

Tel. +420 777 193 919
Email: ivana.zilincikova@legallis.cz

Provozovatelem PRÁVNÍ PORADNY LEGALLIS je

JUDr. Ivana Žilinčíková, advokát
Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 17761
Sídlo Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

IČ 06450041
Bankovní spojení číslo účtu 1504432003/2700 vedený u UniCredit Bank, a.s.

Email: info@legallis.cz